Het beste advies én de beste prijs

Kroezen is een onafhankelijke adviseur en bemiddelaar die een volmacht heeft bij vele grote verzekeraars. Dat betekent dat wij inzicht hebben in de markt en voor u de beste producten kunnen vergelijken en kiezen. Zo zorgen onze adviseurs altijd dat u altijd de beste verzekering krijgt tegen de gunstigste prijs.

/Verzuimverzekeringen
Verzuim van werknemers kan een dure aangelegenheid zijn. Zo moet de werkgever 2 jaar doorbetalen na ziekmelding én kunnen er interventies nodig zijn die veel geld kosten. In dergelijke gevallen is een verzuimverzekering dé oplossing. Lees meer...
/Collectieve Zorgverzekering
Gunstigere premies, uitgebreidere dekking... met een collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers bent u veelal voordelig uit. Uw Kroezen adviseur kent de producten en de aanbieders en weet exact welk product het beste past bij uw medewerkers.Lees meer...
/Verzekeringen Eigen Risicodragerschap WGA
Als werkgever kunt u ervoor kiezen de WGA-uitkering voor een arbeidsongeschikte werknemer de eerste 10 jaar zelf te betalen en dit risico te verzekeren. U betaalt dan geen WGA-premie meer aan het UWV en dat kan zeer interessant zijn. Uw Kroezen adviseur. Lees meer...
/Verzekeringen  Eigen Risicodragerschap Ziektewet
Wanneer uw werknemers uit dienst gaan en binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden, dan hebben ze recht op een ziektewetuitkering. U kunt ervoor kiezen om dit risico zelf te dragen en te verzekeren zodat u geen ziektewetpremies meer hoeft af te dragen aan het UWV. Uw Kroezen adviseur Lees meer...
/WIA Verzekeringen
Indien uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan ontvangt hij of zij geen WIA Uitkering. Toch betekent dit dat de werknemer zijn oude werk vaak niet meer kan doen en een lager inkomen krijgt of zelfs ontslagen wordt. Met een (collectieve) WIA Lees meer...
/WIA Excedent Verzekeringen
Is uw werknemer na een jaar ziekte niet meer (of minder dan 35%) in staat te werken? Dan regelt de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen het inkomen van uw werknemer. Voor uw werknemer kunt u nu een verzekering aanbieden. Lees meer...